IMC ชี้อาชีพงอกใหม่ ตาม Digital Trends 2021

ข่าวสด
Share on facebook
Share on twitter
IMC ชี้ 4 ด้านที่สำคัญที่สุดที่องค์กรต้องปรับตัวเรื่องไอที เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจรอด ทั้งองค์กรธุรกิจต้องปรับตัว และพนักงานในบริษัทต้องอัปสกิลใน Digital Trends 2021 จะมีอาชีพงอกใหม่เพิ่มแน่นอน
ข่าวสด
รายงานจาก WEF เรื่อง The Future of Jobs 2020 ล่าสุดที่ออกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ระบุเช่นกันว่าการล็อกดาวน์และเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการทำงานอย่างมาก และทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “Double Disruption” ความต้องการตำแหน่งงานใหม่ ๆ มีมากขึ้น WEF ได้ระบุตำแหน่งที่จะมีความต้องการอย่างมาก เช่น Data Analysis and Scientist , AI and Machine Learning Specialists , Big Data Specialists
ข่าวสด
รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) กล่าวถึงแนวโน้มดิจิทัลปี 2564 แนะธุจกิจต้องปรับ 4 ด้าน ได้แก่
  • การปรับกลยุทธ์ด้านการวางแผนสถาปัตยกรรมไอที จากการรวมศูนย์ให้เป็นการกระจาย อาจจะปรับให้ข้อมูลถูกเก็บไว้หลายที่
  • องค์กรควรปรับตัวคือเรื่องไอที โดยเฉพาะการทำบิ๊กดาต้า เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และสร้างโซลูชันที่ตอบทุกฝ่าย
  • องค์กรควรมองไปที่ระบบ AI โดยองค์กรควรลงมือหรือมองแนวทางทำออโตเมชัน รวมถึงเตรียมความพร้อมในส่วนวิศวกร เพื่อปรับให้บริการองค์กรสามารถปรับหรือเพิ่มระบบ AI ให้ฝังอยู่ในบริการ
  • สิ่งสำคัญที่องค์กรควรปรับให้มีการออกแบบแอปหรือบริการให้ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบความต้องการได้ตลอด

ขอบคุณแหล่งข่าวจากwww.beartai.com

ข่าวล่าสุด

หมวดข่าว :ไอที