Cloudflare ร่วมมือกับ Apple พัฒนา ODoH เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ข่าวสด
Share on facebook
Share on twitter
ทาง Cloudflare (บริษัทผู้ให้บริการ DNS เจ้าดัง) ได้ออกมาประกาศว่าขณะนี้ได้ร่วมมือกับ Apple และ Fastly (บริษัทผู้ให้บริการ Cloud) ในการพัฒนาโปรโตคอลที่มีชื่อว่า ODoH (Oblivious DNS over HTTPS) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปกปิดตัวตนในโลกอินเทอร์เน็ตและใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น เพราะการใช้งาน DNS Server ในตอนนี้เป็นแบบ DoH (DNS over HTTPS) ที่ผู้บริการ DNS อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใช้หมายเลขเครือข่ายกลางในการเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ผ่านผู้ให้บริการ ISP แต่ไม่สามารถซ่อนเลข IP Address และเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าใช้งานจากผู้ให้บริการ DNS ได้

แต่การทำงานของ ODoH นี้มันจะเข้ารหัสข้อมูล DNS Query ส่งไปยัง Proxy Server จากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นหมายเลขเครือข่ายกลางก่อนส่งผ่านไปยังเว็บไซต์ปลายทางที่ต้องการและถอดรหัสข้อมูล DNS Query ออกมา โดย Nick Sullivan หัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัท Cloudflare กล่าวว่า

ODoH นี้จะแยกข้อมูลออกจากกันเป็นสองส่วน คือ ข้อมูลของผู้ใช้ที่สร้าง Query ขึ้นมาและข้อมูลภายใน Query ที่ผู้ใช้ต้องการเข้าถึง

หรืออาจกล่าวได้ว่า ODoH นั้นทำให้ผู้ให้บริการ Proxy ทราบเฉพาะแค่หมายเลข IP Address ของผู้ใช้แต่ไม่ทราบเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการเข้าถึง ในขณะที่เว็บไซต์ปลายทางก็ทราบเพียงแค่ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ แต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้ได้นั่นเอง

ซึ่งทาง Cloudflare ก็ระบุว่าได้เปิดให้ผู้ใช้งานบริการ DNS 1.1.1.1 บางส่วนสามารถทดลองใช้งาน ODoH กันได้แล้วในบางพื้นที่ แต่ในระหว่างนี้เราก็คงจะต้องใช้งานการ เปลี่ยน DNS แบบ DoH ตามปกติกันไปก่อน

ขอบคุณแหล่งข่าวจากwww.beartai.com

ข่าวล่าสุด

หมวดข่าว :ไอที