โฆษกเพื่อไทย จี้ "ประยุทธ์" รับผิดชอบกรณีครูทำร้ายเด็ก

ข่าวสด
Share on facebook
Share on twitter

วันที่ 7 ต.ค. โฆษกพรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ระบุว่าสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม พ.ร.บ.ปฐมวัย ปี 2562 ควรต้องแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินมากที่สุด ต้องเร่งติดตามการประเมินผลวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบ จริงจังและเด็ดขาด ด้วยการทดสอบความพร้อมของสุขภาพจิต ทดสอบความพร้อมทางวิชาการและต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) ในการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก เพราะการทำให้เกิดความกลัวในสถานศึกษา ทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออก ซึ่งเป็นการบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยในระยะยาว

ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตั้งแต่ปี 2535 ทำให้เด็กทุกคนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการปกป้องคุ้มครอง รัฐบาลจึงมีหน้าที่ ปฎิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิเด็ก แต่ท่าทีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ผ่านมามักจะลอยตัวอยู่เหรือปัญหา โดยไม่สนใจประชาคมโลก

กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินมากที่สุด ต้องเร่งติดตามการประเมินผลวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบ จริงจังและเด็ดขาด ด้วยการทดสอบความพร้อมของสุขภาพจิต ทดสอบความพร้อมทางวิชาการและต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) ในการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก เพราะการทำให้เกิดความกลัวในสถานศึกษา ทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออก ซึ่งเป็นการบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยในระยะยาว

ดร.อรุณี กล่าวอีกว่า จากนี้ไปความรุนแรงต่อเด็กต้องไม่เกิดขึ้นอีก สถานศึกษาควรเป็นที่ที่ปลอดภัย ครูต้องทำหน้าที่เป็น “ครูผู้สอน” ไม่ใช่ “ครูผู้มีอำนาจ” เนื่องจากที่ผ่านมาระบบการศึกษาไทยถูกกดทับด้วยระบบอำนาจนิยม ที่นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จะส่งผลกระทบต่อเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติโดยตรง

ข่าวล่าสุด

หมวดข่าว : การเมือง