เปลี่ยนโฉมใบสั่ง เป็นรูปแบบใหม่สามารถโต้แย้งได้ถ้าแน่ใจว่าไม่ผิด

ข่าวสด
Share on facebook
Share on twitter

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงรูปแบบใบสั่งใหม่ ที่มีการประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นใบสั่งแบบล่าสุดที่มีการปรับปรุงแก้ใขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายใน โดยมีสองรูปแบบ คือ ใบสั่งแบบที่เขียนด้วยมือ และใบสั่งที่ส่งทางไปรษณีย์

1.ใบสั่งที่เขียนด้วยมือของเจ้าพนักงาน
ใบสั่งที่เขียนด้วยมือจะมีการใส่บาร์โค้ด เพิ่มเพื่อใช้ในการตรวจสอบรวมถึงใช้ในการชำระค่าปรับผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยรวมไปถึงช่องบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม ซึ่งมีการปรับให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น มีการใส่คำเตือนต่างๆ รวมถึงระเบียบปฏิบัติของ พ.ร.บ.จราจร ที่ด้านหลังเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับใบสั่งอ่านเพิ่มเติมในการทำความเข้าใจกับรูปแบบใหม่ของใบสั่ง

 

ใบสั่งแบบใหม่ล่าสุดที่เขียนด้วยมือของเจ้าพนักงานยังมีการเพิ่มช่องการปฏิเสธ การรับทราบข้อกล่าวหา หรือปฏิเสธใบสั่ง ในกรณีที่แน่ใจว่าไม่ได้กระทำผิด แต่ได้รับใบสั่ง สามารถยื่นโต้แย้งได้ภายใน 15 วัน เพื่อให้พนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่พื้นที่พิจารณา และตัดสินในข้อเท็จจริง ใบสั่งเขียนด้วยมือของเจ้าพนักงานจะมีการเริ่มใช้ในอีก 120 วัน ประมาณเดือนธันวาคม เนื่องจากต้องมีการอบรมการกรอกข้อมูลของเจ้าหน้าที่จราจรผู้ปฏิบัติก่อน รวมถึงจัดพิมพ์ใบสั่งรูปแบบใหม่

2.ใบสั่งที่ส่งทางไปรษณีย์ 
สำหรับใบสั่งที่ส่งทางไปรษณีย์นั้นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เพื่อให้มีช่องในการกรอกข้อมูลที่ง่ายต่อการดำเนินการ รวมถึงมีบาร์โค้ดเพื่อใช้ในการตรวจสอบและชำระค่าปรับ และเพิ่มขนาดช่องใส่รูปภาพให้มีขนาดใหญ่ มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น และในแบบใบสั่งที่ส่งทางไปรษณีย์มีการเพิ่มช่องสรุปคะแนนการขับขี่ ของผู้ขับขี่ ที่จะมีการจัดเก็บในฐานข้อมูลในระบบอีกครั้ง

ซึ่งใบสั่งสองรูปแบบใหม่นี้ จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถิติ ของการกระทำผิด และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่จราจร การเพิ่มเติมบาร์โค้ดยังเป็นการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่จราจรในแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย.

ข่าวล่าสุด

หมวดข่าว : ทั่วไป