รับสมัคร รปภ.เดือนละแสน กระทรวงแรงงานแจงลงข้อมูลผิด

ข่าาสด
Share on facebook
Share on twitter

จากกรณีที่ในเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” ได้มีบางบริษัทเปิดรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ค่าจ้างสูงถึง 130,000 บาท
ล่าสุด วันที่ 4 ต.ค. 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการจัดหางาน (กกจ.)
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งได้สั่งการให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทำการตรวจสอบข้อมูลนายจ้าง ตำแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง ของสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่หากพบว่ามีข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง ให้รีบดำเนินการแจ้งนายจ้างสถานประกอบการ แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

สำหรับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรมให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเพื่อสามารถจับคู่ตำแหน่งตามพื้นที่หรือภูมิลำเนา และการจับคู่ (Matching) ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานหรือทักษะฝีมือของผู้สมัครงานซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตำแหน่งงานว่างได้ที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ

ข่าวล่าสุด

หมวดข่าว : ทั่วไป