ม็อบปลดแอก นัดชุมนุม 14 ต.ค. 2563
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ลั่นทุกคนคือ "คณะราษฎร"

ม็อบปลดแอก นัดชุมนุม 14 ต.ค. 2563
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ลั่นทุกคนคือ "คณะราษฎร"

ม็อบปลดแอก นัดชุมนุม
14 ต.ค. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ลั่นทุกคนคือ "คณะราษฎร"

ข่าวสด
Share on facebook
Share on twitter

กกลุ่มม็อบปลดแอก นัดหมายมวลชนทุกฝ่ายขยับลงท้องถนน “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” ในวันที่ 14 ต.ค 2563 กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า

“พอแล้วกับรัฐบาลที่ตั้งพวกของตัวเองมาช่วยสืบทอดอำนาจ ให้ตัวเองได้กอบโกยผลประโยชน์บนความทุกเข็ญของประชาชน
พอแล้วกับรัฐบาลที่ขวางทางแก้กฎหมายสูงสุดของบ้านเมือง ขวางทางของประชาชนในการไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
พอแล้วกับรัฐบาลโจร! DRG ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ผู้อยากให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่า ต้องการให้อนาคตของ
ระชาชนมองเห็นแสงสว่าง ไม่อาจทานทนกับสังคมไทยที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำ เอื้อพวกพ้อง ทุนผูกขาด ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา กรรมกร ชาวนา แรงงาน พนักงานออฟฟิศ LGBT ออกมายืนยันร่วมกันว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป พร้อมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นี่ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหวของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการเคลื่อนไหวของราษฎรทุกคน เพราะเราทุกคนล้วนเป็น #คณะราษฎร”

“พอแล้วกับรัฐบาลที่ตั้งพวกของตัวเองมาช่วยสืบทอดอำนาจ ให้ตัวเองได้กอบโกยผลประโยชน์บนความทุกเข็ญของประชาชนพอแล้วกับรัฐบาลที่ขวางทางแก้กฎหมายสูงสุดของบ้านเมือง ขวางทางของประชาชนในการไปสู่สิ่งที่ดีกว่าพอแล้วกับรัฐบาลโจร! DRG ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ผู้อยากให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่า ต้องการให้อนาคตของระชาชนมองเห็นแสงสว่าง ไม่อาจทานทนกับสังคมไทยที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำ เอื้อพวกพ้อง ทุนผูกขาด ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา กรรมกร ชาวนา แรงงาน พนักงานออฟฟิศ LGBT ออกมายืนยันร่วมกันว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป พร้อมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นี่ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหวของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการเคลื่อนไหวของราษฎรทุกคน เพราะเราทุกคนล้วนเป็น #คณะราษฎร”

ข่าวล่าสุด

หมวดข่าว : การเมือง